Virtuální realita (VR)


tvorba modelů staveb ve VR

Při tvorbě našich 3D modelů staveb se snažíme našim klientům zprostředkovat maximální představu výsledného produktu. Proto nabízíme možnost povýšit naše modely na prostředí VR, kde můžeme zprostředkovat klientům reálnou představu výsledné stavby přímo z pohodlí naší kanceláře.

simulace projektů ve VR

Díky VR technologii máme možnost ocitnout se v simulovaném prostředí stavby, na konkrétním místě, v konkrétní dobu, a simulovat různé jevy jako například vnímání prostoru, oslunění místností nebo zastínění okolních staveb a pozemků.


přesnější vnímání prostoru

Zpracované modely ve VR umožňují našim klientům přesnější vnímání prostoru stavby v trojrozměrné podobě libovolným úhlem vlastního pohledu, kde má klient možnost přesnější představy o velikosti daného prostoru či velikosti stavby nejen z exteriéru, ale také z interiéru stavby.


využití i během projektování

Pro tvorbu našich modelů využíváme velmi často VR brýle, máme tak možnost okamžité interakce s prostorovým návrhem stavby z vlastního pohledu budoucího uživatele. Díky tomu můžeme přímo upravovat navrhovanou stavbu tak, aby byla prostorově a uživatelsky příjemná a vyhovovala požadavkům klienta.


jedinečné pro kontrolu modelů

Při použití VR technologie máme jedinečnou možnost kontroly navrhované stavby, a to nejen dispozičního, konstrukčního či materiálového řešení, ale zejména i co se týče koordinací technologických rozvodů v objektu. Díky tomu je možné předcházet problémům a kolizím během vlastní realizace stavby.


reálná prezentace pro stavebníka

Našim klientům nabízíme vyzkoušení VR brýlí v naší kanceláři, kde si může klient ve vlastním projektu udělat reálnou vizuální prohlídku navrhovaného modelu stavby ještě před vlastním započetím výstavby.