Ostatní


autorské dozory


inženýrská činnost


letecké snímky z dronu

Letecké snímkování nám umožnuje získat komplexní pohledy na stavební pozemek a jeho okolí. Díky vlastnímu dronu jsme schopní pořizovat snímky z výšky neboli takzvaně z „ptačí perspektivy“. Můžeme nabídnout klientovy například budoucí výhled do okolí z předpokládaného umístění oken, teras nebo balkónů navrhovaného objektu. Nabízíme rovněž pořízení leteckých snímků dokončené stavby po realizaci.

3D LASER SCAN

Jedná se o 3D laserový skener s integrovaným vysokorychlostním HDR snímkovacím systémem a Vizuálním Inerciálním Systémem (VIS) pro pre-registraci v reálném čase. Pomocí 3D laserového skeneru získáváme reálné mračno bodů v interiérech a exteriérech. Tato technologie nám umožňuje přesné zpracování dokumentací stávajícího stavu ať již jako podklad pro projekční činnost nebo i digitalizaci projektu po dokončení stavby. Samozřejmostí je i zpracování 360st. fotografií. Už žádné pobíhání s metrem, jedná se o přesnou digitalizaci 3D prostoru s přesností až 6mm na vzdálenost 10m.

marketingové dokumentace


spolupráce s developery


video a animace