O nás

Jsme projekční a architektonické studio zaměřené na pozemní a dopravní stavby. Naší prioritou je práce v BIMu s využitím nejnovějších technologií, softwaru, dronu, 3D laser skenu s mračnem bodů a virtuální reality. Součástí naší práce je inženýrská činnost spojená s poradenstvím, legislativou ve stavební praxi, komunikací s úřady a zajištění všech rozhodnutí.

Za důležitou část naší práce považujeme zpracování a podporu všech činností a oborů v projektu ve všech stupních projektové dokumentace. Naše služby realizujeme ve veřejném i soukromém sektoru. U developerských projektů nabízíme spolupráci od úvodních územních studií spojených s parcelací pozemků až po finální projekty s přípravou pro realizaci.

Rádi se s Vámi setkáme…


Vedoucí tým

Ing. Jan Lipovčan
Ing. Jan Lipovčan
jednatel, hlavní inženýr projektu
Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Karel Musil
hlavní architekt
Ing. Klára Vrančičová
Ing. Klára Vrančičová
projektantka pozemních staveb
Bc. Jozef Pittel
Bc. Jozef Pittel
projektant pozemních staveb
Ing. arch. Miroslav Siegert
Ing. arch. Miroslav Siegert
BIM koordinátor, architekt
Ing. Jakub Pleiner
Ing. Jakub Pleiner
projektant dopravních staveb
Ing. Miroslav Drahoňovský
Ing. Miroslav Drahoňovský
projektant technických zařízení budov, energetický specialista
Software

Náš tým pracuje v programech AutoCAD, Revit, Enscape, 3ds Max, FormIt Pro, SteamVR, Navisworks, Civil 3D, InfraWorks, Vehicle Tracking, Scia ENGINEER, Fin EC, GEO5, Leica Cyclone REGISTER 360, Zoner Photo Studio, MS Office.

Autorizace

Projektanti vedoucího týmu jsou členy komor ČKAIT nebo ČKA. Projekty dodáváme autorizované z vlastních řad, jsme nezávislí na subdodavatelské činnosti.