Pozemní stavby


stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy

stavby pro rekreaci - chaty, penziony

stavby občanské vybavenosti

administrativní budovy - kancelářské prostory, výrobní a nevýrobní společnosti

stavby pro výchovu a vzdělávání - školy, školky, jídelny

sportovní stavby - sportovní haly, nafukovací haly, venkovní sportoviště

stavby pro obchod a služby - obchody, salony, prodejny

stavby s kulturním využitím - divadla, kina, společenská centra, kulturní domy

stavby cestovního ruchu a stravování - penziony, hotely, ubytovny, restaurace

stavby pro sociální bydlení - pečovatelské domy, domovy pro seniory

stavby pro dopravu - parkoviště, garáže, haly pro dopravní infrastrukturu

stavby průmyslové - výrobní i nevýrobní haly, průmyslové areály

stavby zemědělské - farmy, stavby pro hospodářská zvířata, sklady, haly