Dopravní stavby


pozemní komunikace - silnice, místní komunikace, cyklostezky, pěší zóny, doprava v klidu, polní cesty, zpevněné plochy

veřejné prostory - kompletní zajištění projekčních prací veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, městský mobiliář, sadové a parkové úpravy

studie dopravy - dopravní studie, dopravní generely, regulace dopravy, studie parkování

mikrosimulace dopravy - simulace vozidel, cyklistů a chodců v dopravě a jejich následné vyhodnocení

dopravně-inženýrská opatření - návrhy dopravních uzavírek, objížděk, trvalého i přechodného dopravního značení

audity bezpečnosti pozemních komunikací

pasporty komunikací a dopravního značení