Architektura


...od náčrtů, studií, až po spolupráci při realizaci stavby

 

architektonické studie staveb

zpracování prvních konceptů stavby architektem ve variantách

umístění stavby na pozemek – hledání nejvhodnější pozice

výkresy jednotlivých podlaží

výkresy řezů objektem

pohledy na stavbu z různých stran

3D model stavby včetně modelování okolního terénu

Vizualizace

zákresy návrhů do fotografií

osobní projednávání studie s klientem, případně s veřejností

návrhy interiérů

studie interiéru – základní design, dispozice, rozmístění nábytku a sanity, barevná a materiálová koncepce, vizualizace

prováděcí dokumentace interiéru – detailní návrh, podklad pro zhotovitele, řemeslníky a pro nacenění

autorský dozor při realizaci

 

urbanistické studie

návrh využití území obce, nebo její části

urbanistický návrh, architektonické řešení, dopravní a technické řešení inženýrských sítí a veřejně prospěšné stavby

 

3D modelování a vizualizace

modelování ve všech stupních – od objemové studie po detailní fotorealistické zobrazení návrhu včetně okolí

videosekvence - průlety exteriérem i interiérem staveb

animace