BIM


BIM (Building Information Modeling) - informační model budovy je inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu.

Zpracováváme dokumentaci metodou BIM, kde pomocí informačního modelu budovy dokážeme lépe projekty koordinovat, komunikovat mezi jednotlivými subjekty projektu a zpracovávat data.

Díky této metodě zvyšujeme přesnost vykázaných hmot, snižujeme chybovost projektů a na základě prostorové koordinace se vyhýbáme následným vícepracím na stavbě.

Neustále se v této problematice posouváme dál a jsme připraveni digitální dvojčata budov využívat i pro správu budov.