Projekční stupně


studie
územní rozhodnutí
stavební povolení
prováděcí projekty
realizační projekty
výběr zhotovitele