Za Dvorem, Kolín, rekonstrukce komunikace

Kategorie: Dopravní stavby
Stavebník: Město Kolín
Předmět:

architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor

Projekt: 2015 - 2016
|
Stavba: 2017