Studie základní a mateřské školy Montessori Beroun

Kategorie: Občanská vybavenost
Stavebník: Mateřské škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.
Předmět:

Architektonická studie

Projekt: 2018 - 2019

Architektonická studie pro Mateřskou školu Montessori Beroun a Základní školu s.r.o. zpracovaná Ing. arch. Karlem Musilem.