RIVERPARK MODŘANY (RESIDENTIAL BUILDINGS), objekt C+E

Kategorie: Bytové domy, Developerské projekty
Stavebník: E - REAL MIRROR, a.s.
Předmět:

Dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2019 - 2020
|
Stavba: 2020 - 2022

V roce 2019-2020 jsme pro generálního projektanta a současně zhotovitele společnost PORR a.s. zpracovali v rámci projektu bytového komplexu Riverpar Modřany dokumentaci pro provedení stavby objektu C+E pro architektonicko-stavebního řešení, objekty drobné architektury v exteriéru, sadové úpravy, areálové komunikace a zpevněné plochy. Každý objekt obsahuje 3 podzemní podlaží s garážovými stáními a maloobchodními provozovnami a 13 nadzemních podlaží s bytovými jednotkami.

Bytový komplex Riverpark Modřany je tvořen celkem 7 solitérními nadzemními částmi bytových

domů umístěnými na terénní vyvýšenině, v které jsou ukryty na společné podnoží 3 podzemní podlaží garážových stání. Účelem je oddělit objekty od poměrně průmyslového okolí a skrýt areálové maloobchodní provozovny, parkování a skladování. Zároveň tím dosáhnout výhledu na okolí přes zvýšené bariéry – železniční trať oddělující území projektu od Vltavy, a tramvajovou trať, která je odděluje od čtvrti Modřany. Vnější polo-veřejný prostor – slouží jako vstupní prostor a exkluzivní exteriér objektu. Jeho program je určen zejména pro obyvatele/nájemníky budovy. Proto je odděleno od veřejného prostoru vyvýšené platformy výškově a zelení.

Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách Ø 900 a 1200 mm. Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena z monolitického železobetonu. Podzemní podlaží cca 50x100 m, kde jsou umístěné garáže, jsou sloupového systému s obvodovými stěnami, nadzemní patra cca 34x40 m jsou navržena ve stěnovém systému. Objekt je rozdělen dilatacemi na dva samostatné celky – Objekt C a Objekt E. Dilatace mezi objektem C a E je řešena na ozub. U objektu C je řešeno odříznutí vrchní stavby od spodní části z důvodu přerušení přenosu vibrací do vrchní obytné části od železniční trati. Konstrukční systém horní stavby je stěnový a skládá se z železobetonových stěn. Stropní desky nadzemních podlaží jsou železobetonové a jsou navrženy jako spojité a liniově podepřené železobetonovými stěnami.