Rekreační park VISION LIPNO

Kategorie: Developerské projekty
Stavebník: LIPNO INVEST VISION s.r.o.
Předmět:

Dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2022

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI

Developerský projekt  "Vision Lipno"  tvoří soubor staveb určených pro rekreační bydlení v lokalitě Kovářov, obec Frymburk. Celá lokalita je zasazena do přírodního prostředí jižního svahu na břehu Lipna v prostředí v souladu s krajinným rázem.

Na projektu jsme zpracovali kompletní projekční řešení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.

Součástí rekreačního parku je 9 bytových domů, 17 řadových domů, 16 dvojdomů, 63 samostatných domů, 4 objekty provozního zázemí areálu, nová čistírna odpadních vod, objekt areálové vodárny s vlastními vrty jako vodním zdrojem a nové přístaviště lodí s využitím vodní dopravy, více o areálu v samostatném projektu v kategorii developerských projektů.

Zájmové území záměru VISION Lipno leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava, na území III. zóny. Architektonické řešení spočívá převážně v materiálové charakteristice střešních krytin, povrchů fasád, tvaru oken a principů prostorového dělení s ohledem na volnoprospustnost krajiny.

Zpracování prováděcích projektů celé lokality rekreačního parku je pro nás velice zajímavá práce s ohledem na možnost řešit všechny architektonické, urbanistické, technické a technologické vazby zasazené do nádherné přírody v Chráněné krajinné oblasti Šumava.