RD Vrbová Lhota

Kategorie: Developerské projekty
Stavebník: ARNOŠT DEVELOPER, s.r.o.
Předmět:

architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2019 - 2020
|
Stavba: 2021-2022

Developerský projekt je součástí architektonicky atraktivního projektu „Rodinné domy Vrbová Lhota“, který je tvořený 16 novostavbami rodinných domů. Jedná se o jednopodlažní domy typu bungalov převážně v dispozici 4+kk.

Novostavby jsou navrženy jako solitérní domy na okraji obce Vrbová Lhota v blízkosti zastavěného území. V projektu se odráží vývoj architektury poslední doby. Fasádní omítka je v kombinaci bílé a světle šedé, betonová střešní krytina je v barvě černé. Domy jsou stavěny v nadstandardní kvalitě, s důrazem na detail a s použitím kvalitních materiálů i systémových prvků.

V tomto developerském projektu jsme měli možnost pracovat od samého začátku postupně na všech projekčních stupních a oborech. Od počátku jsme tak mohli ovlivnit a zařídit parcelaci pozemků z původního ovocného sadu, navrhnout komunikace uvnitř bytové zóny a celou dopravní infrastrukturu s napojením na krajskou komunikaci, zajistit kompletní sítě technické infrastruktury s napojením na obecní infrastrukturu. Zpracovali jsme a kompletně projednali postupně projekty územní studie, dopravních komunikací, technické infrastruktury, vodohospodářských staveb, vodoprávního povolení až po samotné dílčí projekty rodinných domů.

Během projektování jsme se museli zohlednit způsoby založení v lokalitě Polabské nížiny na tzv. „tekutých píscích“, velice vysokou hladinu spodní vody v hloubce 0,6~1,0 m pod povrchem a připojení na podtlakový kanalizační systém obce.

Jsme rádi, že projekt se podařilo kompletně zrealizovat a v současné době je plná obsazenost. Podařilo se nám navázat na stávající zástavbu a posunout současné hranice obce.