RD, střední Čechy

Kategorie: Rodinné domy
Stavebník: soukromý investor
Předmět:

Architektonická studie, dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2020 - 2021
|
Stavba: 2021 - 2022