RD Lipence

Kategorie: Rodinné domy
Stavebník: soukromý investor
Předmět:

architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2017 - 2018
|
Stavba: 2018 - 2019