RD Kyje

Kategorie: Rodinné domy
Stavebník: soukromý investor
Předmět:

architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2022