RD Bedřichov

Kategorie: Rodinné domy
Stavebník: soukromý investor
Předmět:

architektonická studie

Projekt: 2022