Přístavba veterinární kliniky ELZA, Kolín

Kategorie: Občanská vybavenost
Stavebník: MVDr. Lukáš Pánek
Předmět:

architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2022
|
Stavba: 2022 - 2023