Okružní křižovatka Kolín, studie dopravního řešení

Kategorie: Dopravní stavby
Stavebník: Město Kolín
Předmět:

dopravně-urbanistická studie

Projekt: 2019