Farma KLÍDEK

Kategorie: Průmyslové stavby, Developerské projekty
Stavebník: Milan Jordák
Předmět:

architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2014 - 2022
|
Stavba: 2015 - 2022