Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Velká Chuchle

Kategorie: Občanská vybavenost
Stavebník: Městská část Praha - Velká Chuchle
Předmět:

dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor

Projekt: 2017-2018
|
Stavba: 2018-2019

Předmětem tohoto projektu je přístavba nového pavilonu, stavební úpravy uvnitř stávající budovy a nástavba nad částí stávající budovy základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli. Dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby jsme zpracovali ve spolupráci s firmou SAMSON PRAHA, spol. s r.o.na základě studie a územního řízení zpracované ateliérem ABCD Studio, s.r.o., který je rovněž auterem uvedených vizualizací v galerii projektů.

Původním urbanistickým a architektonickým konceptem školy byla hlavní centrální budova základní školy se 2 nadzemními podlažími a suterénem, zastřešená valbovou střechou, a dva jednopodlažní pavilony. Na místě západního pavilonu byl v roce 2012 postaven dvoupodlažní pavilon s plochou střechou a horizontálními kovovými stínícími prvky předsazenými cca 1m před fasádou. Pavilon je spojen jednopodlažním krčkem s centrální budovou.

Nově navrhovaný třípodlažní pavilon s dvoupodlažním spojovacím krčkem výškově odpovídá západnímu pavilonu. Nástavba na přístavbě jídelny z 90. letech byla koncipována tak, aby se vizuálně propojila, sloučila s původní budovou. Při pohledu z ulice Starochuchelská je zachován koncept původní centrální budovy ze 30. let s architektonicky a výškově odlišnými pavilony po obou stranách. Koncept plně přiznává architektonickou odlišnost a rozdíl v časovém období vzniku mezi pavilony a původní ZŠ. Nový pavilon se architektonicky váže na pavilon z roku 2012 použitím vodorovných kovových hranolů na ocelových lankách stejného typu jako na západním pavilonu. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám nebylo možné koncipovat hranoly jako stínící prvky předsazené oknům a také rozmístění a velikost okenních otvorů do značné míry vychází z požadavků na zajištění vnitřního mikroklimatu a denního osvětlení učeben.

Z důvodů především nutnosti navýšení kapacity kuchyně a jídelny, bylo rozhodnuto zrušit stávající tělocvičnu a umístit ji do nového pavilonu. Řešením je zapuštění tělocvičny z poloviny pod terén, což umožnilo další potřebné navýšení podlažní plochy budovy. Umístěním tělocvičny v novém pavilonu došlo k uvolnění stávajících prostor uvnitř původní budovy školy a možnosti rozšířit školní kuchyni a jídelnu. Bez navýšení kapacity školní jídelny by nebylo možné realizovat v objektu další výukové prostory.

Tento projekt v podobě rozsáhlých úprav a dostavba nového pavilonu za provozu školy představoval velice náročné řešení projekčních prací a kladl vysoké nároky na etapizaci výstavby. Jsme rádi, že se projekt podařilo dokončit a umožnili jsme tak potřebné rozšíření kapacit školy.